Hebrew (Israel)English (United Kingdom)Russian (CIS)

פסוריאזיס

סובלים מפסוריאזיס? ניסיתם כבר הכול ונראה שאף טיפול לא עוזר? במהלך השנים בהן עסק ד"ר אייל ווסוקי במחלת הפסוריאזיס, הוא אף חקר את המחלה וטיפל בהצלחה רבה באינספור חולי פסוריאזיס בדרגות חומרה שונות.

פסוריאזיס (Psoriasis) היא מחלה דלקתית כרונית של העור, המתבטאת בצורתה הבסיסית בצמיחה מואצת של תאי עור הגורמת לנגעים מודלקים. בעוד שחלק מהחולים בפסוריאזיס לא מפגינים את תסמיניה באופן נראה לעין, לרוב היא מתבטאת בפריחה או רבדים עוריים אדמדמים המכוסים בקשקשת לבנה הנושרת בקלות וגורמים לגרד ותחושת אי נעימות.

בין הגורמים לפסוריאזיס ניתן למנות מרכיבים גנטיים וסביבתיים הכוללים עקה נפשית (סטרס), חשיפה לגורמים מזהמים כחיידקים, שימוש בתרופות מסוגים שונים, שהות במיקום גיאוגרפי מסויים, תזונה לא מתאימה ועוד. חשוב לציין כי פסוריאזיס אינה מחלה מדבקת ואינה עוברת מאדם לאדם.

אי הנוחות הפיזית ואף הכאב להם גורמת המחלה, מלווים במרבית המקרים בפגיעה באיכות החיים של המטופלים. הדבר עשוי להתבטא בקשיים בתנועה או בשינה, ביכולת להשתתף בפעילויות ספורטיביות כאלו ואחרות ובמוגבלות בתפקוד יומיומי. כמו כן, הופעת הנגעים על העור באופן שנראה לעין עשויה להוביל לפגיעה בדימוי העצמי, בושה ואף לדכאון אשר עשויים לגרום לסובל מהמחלה להימנע מאינטימיות או מצבים חברתיים אחרים.

כאשר במהלך תקופת ההתמחות שלו ברפואת עור נחשף ד"ר ווסוקי לפציינטית עם פסוריאזיס קשה, היה זה ברור שזהו התחום שבו ירצה לעסוק. ד"ר ווסוקי התרשם עמוקות מהסבל הנפשי והמבוכה שהפגינה המטופלת, דבר שגרם לו לרצות לתרום את משאביו וכישוריו לעיסוק בטיפול באלה המושפעים מהמחלה.

פסוריאזיס טיפול – בגוף וגם בנפש

מאז ועד היום עוסק ד"ר ווסוקי ברפואת עור ומין, הן באופן פרטי והן כרופא מייעץ מטעם קופת חולים, תוך השקעת זמן ומאמצים רבים בחקר מחלת הפסוריאזיס והטיפול בה באמצעים המקיפים והמתקדמים ביותר.

אלו נבנים בהתאמה למצבו של כל מטופל וכוללים טיפולים במשחות שונות, טיפולים תרופתיים בבליעה כגון ניאוטיגסון (Neotigason) ומטוטרקסט (Methotrexate), טיפולי פוטותרפיה וטיפולים אימונו-ביולוגיים בהזרקה או במתן תוך ורידי, אשר ד"ר ווסוקי היה חלוץ בהצגתם בישראל. ביניהם ניתן למנות:

רמיקייד (Remicade = Infliximab)

אנברל (Enbrel = Etanercept)

הומירה (Humira = Adalimumab)

אמביב (Amevive = Alefacept)

סטלארה (Stelara = Ustekinumab)

טיפולים אלו ניתנים בד בבד עם ייעוץ לשינוי אורחות חייהם והרגלי התזונה של המטופלים, תוך התייחסות למצבו הנפשי של המטופל, שכן בפסוריאזיס יש חשיבות עליונה למתן הדגש על הקשר בין לחץ נפשי להחמרה של המחלה.

חתירה לשלמות, מקצועיות ומתן טיפול מקיף הם העקרונות המנחים את ד"ר ווסוקי בכל תחומי עבודתו.

על הרופא להישאר תמיד בחזית הידע, להיות מעורה בתוצאות מחקרים ואפשרויות טיפול בתרופות חדשות, אך אל לו להזניח את הרקע הנפשי של המטופל וההשפעה על איכות החיים שלו.

פסוריאזיס

בניית אתר על ידי שלושה מעצבים | קידום אתרים על ידי אפטר יו